Helle Brinch

Regnskapsfører/Eier

Rikke H. Greibrokk

Autorisert regnskapsfører/Eier

Ida Brinch

Regnskapsfører

Telefon:

976 71 007​

Epost:

Rikke@regnskapspikene.no

Telefon:

481 26 083

Epost:

Helle@regnskapspikene.no

Telefon:

481 09 323

Epost:

Ida@regnskapspikene.no

Regnskapspikene AS, Tveterveien 6, 1344 Haslum, Telefon: 47 77 56 60, Epost: post@regnskapspikene.no